Stikkord » Valgkamp

Støres feige holdning skader Norge.

Støre har i flere anledninger vist sitt feige sinnelag. Han mangler ryggrad til å være statsminister.

  • Da Russland angrep Georgia i 2008 med store militærstyrker, uttalte han at Russland var blitt mer «
  • 91 ord igjen
Valgkamp

Om løgn og sannhet i politikken

Amerikansk politikk er noe for seg selv. Slik var det også i tidligere tider. Men det finnes kanskje visse likhetspunkter med norske forhold likevel ? 50 ord igjen

Valgkamp

Norske verdier er truet av mediene. 

Venstresidens meningspress om innvandrerproblemet skjer ved hjelp av dens redaktører og journalister.

De kaller det bare en ”utfordring”. Problem er et ord de ikke våger bruke, det er ikke politisk korrekt. 104 ord igjen

Valgkamp

Politikerne er feige om innvandrerproblemene

Våger våre nåværende politikere å stå opp for å verne norske verdier og norsk kultur mot dette store trykket utenfra ?

Arbeiderpartiet og Høyre har et spesielt ansvar her, muligens sammen med FrP og Sp. 104 ord igjen

Valgkamp

Politisk frasehåndbok, revidert utgave

Fra Fellespolitisk Mediesenter (FMS) har vi i dag innhentet et lite utvalg fra den nye frasehåndboken som vil bli brukt under valgkampen.

Opphavsrettslige forhold gjør at vi må avstå fra å angi kilden til de enkelte frasene. 161 ord igjen

Valgkamp

Minstekrav til stortingsrepresentanter

Det er nødvendig å stille det prinsipielle spørsmål: «Hvordan kan man kvalitetssikre utvelgelsen av stortingsrepresentanter ? «

Rettere sagt: Hvordan kan vi reformere nominasjonsprosessen… 159 ord igjen

Valgkamp

Politikerne definerer problemene i samfunnet

Å bestemme hva et samfunnsproblem består i er politikernes viktigste maktmiddel. Dette har de lært av massemediene. Det gjelder å komme først på banen med sitt spesielle syn på sakene. 111 ord igjen

Valgkamp