Innvandringen fra fremmede kulturer skaper betydelige problemer i det nederlandske samfunn.

Kan – og vil – norske politikere lære av disse erfaringene ?

Multikultur er et mislykket prosjekt som strider mot all historisk erfaring. 82 ord igjen