Stikkord » Streetphilosopher

Den kollektivistiske godhetsbølgens konsekvenser

​Når den kollektivistiske godhetsbølgen har kjørt seg fast i noen gjentagende tankemønstre, begynner den sakte men sikkert å hemme evnen til kritisk sans. Å kunne utfordre denne utviklingen og nyansere vil være til en fordel for hele samfunnet. 1 086 more words

Streetphilosopher

Ord til forbruk

Verden er fylt med råvarer for å forme nye og konstruktive tanker, men det ser ut som vi liker å ligge på latsiden og ha et forbruker forhold til det gamle, allerede produsert og talte. 260 more words

Streetphilosopher

Hva vil folk si? 

«Hva vil folk si»
Nå har jeg vært og sett filmen og sitter igjen med en del inntrykk. Hvis jeg skal se bort fra å omtale de tekniske og kunstneriske effektene så kan jeg si følgende om innholdet. 489 more words

Streetphilosopher

Begrensninger som forteller om deg... 

En glass vase som blir formet i en glødende varm ovn, et vakkert syn som forårsakes av ild. I glass vasens tilfellet er det ekte ild som hjelper kunstneren i å forme objektet, men i andre kunstneres tilfellet er det en indre flamme som former deres kunstverk. 1 090 more words

Streetphilosopher

Å kunne lese andre

Vi lever i samfunn hvor vi tolker hverandre ut i fra de sosiokulturelle rammene som har fulgt oss fra den dag vi ble født. Tilhørighet til en etnisitet, kultur eller religion er våre første veiledere for å tolke hverandres «mulige» verdensanskuelser. 955 more words

Streetphilosopher

Oslo og Muslim debatter

Når man først blir opptatt av sitt samfunns beste, er det ingen vei tilbake. Hvorhen en går eller sitter slipper ikke tankene deg løs. Et underlig forhold mellom deg selv og tanke maskineriet som konstant bringer frem ubudne setninger fra underbevisstheten. 1 563 more words

Streetphilosopher

Radikale som håner egen Gud

La oss for engangsskyld legge til side våre tillærte forestillinger om Islam som vi har fått igjennom media og de radikale og se på konseptet Gud gjennom intellekt og kritisk sans for det ukjente. 1 331 more words

Streetphilosopher