Stikkord » Streetphilosopher

Valkyries of Social-Media

We all know those entering scenes in a movie, were a gloomy night meets rain and thunder, a scene most probably strengthened with Shostakovich’s: «Kronos Quartet», Rachmaninov’s «Isle of Dead» or Wagner’s «Tristan und Isoldes» as background music. 748 ord igjen

Streetphilosopher

Stamme Samfunn?

Det er på tide med mer dialog i vårt samfunn, da snakker jeg ikke om minoritetene og majoriteten.

Jeg snakker om tastatur-musketerene på høyre og venstrefløyen. 747 ord igjen

Streetphilosopher

Den kollektivistiske godhetsbølgens konsekvenser

​Når den kollektivistiske godhetsbølgen har kjørt seg fast i noen gjentagende tankemønstre, begynner den sakte men sikkert å hemme evnen til kritisk sans. Å kunne utfordre denne utviklingen og nyansere vil være til en fordel for hele samfunnet. 1 086 ord igjen

Streetphilosopher

Ord til forbruk

Verden er fylt med råvarer for å forme nye og konstruktive tanker, men det ser ut som vi liker å ligge på latsiden og ha et forbruker forhold til det gamle, allerede produsert og talte. 260 ord igjen

Streetphilosopher

Hva vil folk si? 

«Hva vil folk si»
Nå har jeg vært og sett filmen og sitter igjen med en del inntrykk. Hvis jeg skal se bort fra å omtale de tekniske og kunstneriske effektene så kan jeg si følgende om innholdet. 489 ord igjen

Streetphilosopher

Begrensninger som forteller om deg... 

En glass vase som blir formet i en glødende varm ovn, et vakkert syn som forårsakes av ild. I glass vasens tilfellet er det ekte ild som hjelper kunstneren i å forme objektet, men i andre kunstneres tilfellet er det en indre flamme som former deres kunstverk. 1 090 ord igjen

Streetphilosopher

Å kunne lese andre

Vi lever i samfunn hvor vi tolker hverandre ut i fra de sosiokulturelle rammene som har fulgt oss fra den dag vi ble født. Tilhørighet til en etnisitet, kultur eller religion er våre første veiledere for å tolke hverandres «mulige» verdensanskuelser. 955 ord igjen

Streetphilosopher