Emner » Siste Nytt

Vi må snakke om lønnstyveri

Av Nora Garder Arnkværn, medarbeider i Jussbuss

Dersom arbeidsgiver stjeler av lønnen din må du gjennom en rettslig labyrint full av feller for å få lønnen din utbetalt. 1 017 ord igjen

Siste Nytt

Symbolpolitikkens virkelige ofre

Skrevet av Vårin Hildridatter Brox og Thora Standal Aarrestad, saksbehandlere i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).

I desember ble ytterligere innstramninger i asylpolitikken hastet gjennom på Stortinget. 474 ord igjen

Siste Nytt

Ulovligheter på Trandum - er dette Norge verdig?

Skrevet av Petter Dines, styremedlem i Rettspolitisk forening

Årsrapporten fra Tilsynsrådet for Politiets utlendingsenhet Trandum for 2020 er offentliggjort. Tilsynsrådet har avdekket en rekke alvorlige forhold: ulovlig og unødvendig rutinemessig innlåsing av de internerte på celler, uforholdsmessige og mangelfullt begrunnede beslutninger om begrensning av tilgang til aktivitetstilbud, luftetid og tilgang til egen telefon, internett og PC. 475 ord igjen

Siste Nytt

Transpersoner sterilisert mot sin vilje

Skrevet av Lars Arnesen, styremedlem i Rettspolitisk forening

Staten har blitt saksøkt for å tvangssterilisere transperson.

Fram til 1. juli 2016 var det ikke tillatt å endre folkeregistrert kjønn (juridisk kjønn) uten å gjennomgå irreversibel sterilisering. 1 070 ord igjen

Siste Nytt

Urimelige krav til utlendinger maner til usikkerhet

av Sveinung Liland Hartveit, medarbeider i Jussbuss

Nå skal innvandrere leve i større midlertidighet og usikkerhet. Regjeringen Solberg og Fremskrittspartiet, vedtok 7. desember en endring i hvor lenge visse utlendinger må ha bodd i Norge for å få permanent oppholdstillatelse. 380 ord igjen

Siste Nytt

Dagens narkotikalovgivning setter ungdom i fare

Skrevet av Mikkel Ihle Tande, leder i Tryggere Ungdom

Unge mennesker som mener at dagens ruspolitikk er til mer skade enn nytte, bør organisere seg politisk.  852 ord igjen

Siste Nytt

Innvandringsregulerende hensyn til besvær

Skrevet av Benedicte Røvik,
Medarbeider i utlendingsrettsgruppa i Jussbuss

Foto: Svein Bjørtomt

Saken om 19 år gamle Mustafa engasjerer oss med god grunn. Vedtaket fra UNE strider mot all fornuft. 437 ord igjen

Siste Nytt