Emner » Siste Nytt

Er det legene eller juristene som skal bestemme hva som er hensiktsmessig behandling?

Skrevet av Per Silnes Tandberg, fra i sosial-, arbeids- og trygderettsgruppen i Jussbuss

Folketrygdloven har som formål å sikre økonomisk trygghet, utjevning og hjelp til selvhjelp. 645 ord igjen

Siste Nytt

En engangsløsning er ikke løsningen

Det anslås at det i dag er rundt 3000 mennesker i Norge som lever uten noen form for rettigheter eller reell mulighet til å ta del i samfunnet. 608 ord igjen

Siste Nytt

Samfunnsdugnad til en høy pris

Det er den siste tiden innført en rekke tiltak for å forhindre smitte av Covid-19, også innenfor Kriminalomsorgen. Det er både godt og vel at innsatte tar del i samfunnsdugnaden, men til hvilken pris skal dette gjennomføres? 533 ord igjen

Siste Nytt

Når menn er ofre for seksuelle krenkelser

Et stort fokus rettes mot vold i nære relasjoner og seksualisert vold, og hvordan det påvirker samfunnet, ofrene, likestillingen. Seksuelle krenkelser og måten det blir skrevet og pratet om, både i medier og blant venner, kolleger og andre, har en del utfordringer, og ikke minst en del begreper som kan være flertydige. 1 271 ord igjen

Siste Nytt

Lønnstyveri

Det er et paradoks at en arbeidstaker som stjeler fra arbeidsgiver straffes etter straffeloven med bøter og fengsel, samtidig som en arbeidsgiver som stjeler lønn ikke straffes. 450 ord igjen

Siste Nytt

I krisetid trengs tillit

Samtidig som beredskapsutvalgets utredning NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer har ligget til behandling hos Justis- og beredskapsdepartementet har covid-19 spredt seg på en slik måte at Regjeringen erklærer at Norge er i en alvorlig krisesituasjon som berører store deler av samfunnet. 902 ord igjen

Siste Nytt

Fire områder der kriminalomsorgen svikter kvinner

Fire områder der kriminalomsorgen svikter kvinner

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) besøker jevnlig fengsler der kvinner soner. Vi erfarer at kvinners soningsforhold verken oppfyller de internasjonale eller nasjonale idealer og regler. 775 ord igjen

Siste Nytt