Stikkord » Siste Nytt

Det liberalistiske folkepartiet ser deg

Tidligere denne uken avslørte NRK at Etterretningstjenesten i flere år har lagret personopplysninger om norske borgere. Ulovlig. Justisminister Sylvi Listhaug er positiv til å formalisere overvåkning av oss alle. 663 ord igjen

Siste Nytt

Rettstat når det passer oss

Å suspendere rettigheter i ekstraordinære tider er en ekstraordinært dårlig idè, som setter noen av oss i større fare enn andre.

Regjeringen satte for et par uker siden ned et utvalg som skal vurdere om det bør innføres adgang til å suspendere eller modifisere enkeltpersoners rettigheter i «ekstraordinære situasjoner». 680 ord igjen

Siste Nytt

Den kostbare ventetida

Undertegnede er kun frivillig i Gatejuristen, innlegget står helt for egen regning, og Gatejuristen står ikke inne for noen av forslagene som fremgår av innlegget. 756 ord igjen

Siste Nytt

Rettspolitisk julegaveguide 2017

Føler du egentlig at du har nok sokker, body lotions og ting nå?

I høst holdt rettshjelpsorganisasjonene og deres støttespillere pusten i håp om en redning etter at regjeringen foreslo å kutte tiltakene med til sammen 15 millioner kroner. 820 ord igjen

Siste Nytt

Rett for de rike

Denne uka skriver styremedlem Tarjei Røsvoll fra RPFs avdeling i Bergen et innlegg om de foreslåtte kuttene i rettshjelpsordningen. Innlegget er en gjengivelse av Tarjeis innlegg i Adresseavisa 1. 882 ord igjen

Siste Nytt

Rettssikkerhet og personvern: To sider av samme sak

En av grunntankene i rettsstaten er at myndighetsutøvelse ikke skal være grenseløs. Ikke fordi staten nødvendigvis er korrupt eller lovene er dårlige, men rett og slett fordi dens myndighet er så stor at en feilslått avgjørelse kan få konsekvenser som ødelegger en borgers liv. 731 ord igjen

Siste Nytt

Vel gjennomført høstseminar om barn i fengsel

Sist helg holdt Rettspolitisk forening sitt årlige høstseminar på Geilo. Temaet var barn i fengsel, og flere interessante temaer ble belyst og diskutert i løpet av helgen. 182 ord igjen

Siste Nytt