Stikkord » Siste Nytt

Psykisk syke skal ikke isoleres i fengsler

Sivilombudsmannen vil ha slutt på isolasjon av psykisk syke i fengsler. Også FNs torturkomité er kritiske til omfanget av isolasjonstiltak i Norge.

Vi kan ikke ha det slik at Norge har en praksis overfor psykisk syke som er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og norsk lov, og der dette til stadighet påpekes av FNs torturkomité og Sivilombudsmannen. 997 ord igjen

Siste Nytt

Arbeidet vokser

Vi har planer for arbeidet som vil settes igang i nær fremtid og arbeidet videreutvikles i samarbeid mellom oss og våre indiske samarbeidspartnere ut ifra støtten vi får! 187 ord igjen

Life Care School

Det liberalistiske folkepartiet ser deg

Tidligere denne uken avslørte NRK at Etterretningstjenesten i flere år har lagret personopplysninger om norske borgere. Ulovlig. Justisminister Sylvi Listhaug er positiv til å formalisere overvåkning av oss alle. 663 ord igjen

Siste Nytt

Rettstat når det passer oss

Å suspendere rettigheter i ekstraordinære tider er en ekstraordinært dårlig idè, som setter noen av oss i større fare enn andre.

Regjeringen satte for et par uker siden ned et utvalg som skal vurdere om det bør innføres adgang til å suspendere eller modifisere enkeltpersoners rettigheter i «ekstraordinære situasjoner». 680 ord igjen

Siste Nytt

Den kostbare ventetida

Undertegnede er kun frivillig i Gatejuristen, innlegget står helt for egen regning, og Gatejuristen står ikke inne for noen av forslagene som fremgår av innlegget. 756 ord igjen

Siste Nytt

Rettspolitisk julegaveguide 2017

Føler du egentlig at du har nok sokker, body lotions og ting nå?

I høst holdt rettshjelpsorganisasjonene og deres støttespillere pusten i håp om en redning etter at regjeringen foreslo å kutte tiltakene med til sammen 15 millioner kroner. 820 ord igjen

Siste Nytt

Rett for de rike

Denne uka skriver styremedlem Tarjei Røsvoll fra RPFs avdeling i Bergen et innlegg om de foreslåtte kuttene i rettshjelpsordningen. Innlegget er en gjengivelse av Tarjeis innlegg i Adresseavisa 1. 882 ord igjen

Siste Nytt