Stikkord » POLITIKK » Side 2

Konfliktene mellom linjene

Metoo har både ført til en nasjonal dugnad i arbeidslivet og provosert frem rasende debatter. Hva har det hele egentlig handlet om?

Fra metoo-kampanjen tok til på Twitter 15. 1 722 ord igjen

Media

Det som splitter

Det amerikanske samfunnet lider av politisk liberalisme.

For noen uker siden intervjuet Klassekampen den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama, som snart kommer med en ny bok. I likhet med mange andre er han bekymret for demokratiet i en tid der høyrepopulister bygger ned institusjoner og setter folkegrupper opp mot hverandre. 525 ord igjen

Akademia

Rasjonalitet eller ikkje rasjonalitet, det er spørsmålet. Eller kva slags rasjonalitet?

Innleiing.

«Eg tenker, altå er eg», sa Descart. Han var ein stor matematikar som trudde på det fullkomne og det høver med kyrkja sin rasjonalitet. Dette berømte utsagnet er både epistomologisk og eksistensielt, poenget er at han trudde på det fullkomne som ein ide, som eksisterer, sjølv om vi ikkje sansar det med våre ytre fysiske sansar. 14 007 ord igjen

Kristendom

Erkjennelsesnotat #15 - Muligheten for en universell moral overhodet.

Hvorvidt har etiske grunnlag for handling og tankegang universell gyldighet? – Dette er spørsmålet som jeg har brukt tid på å forstå grundig, enda merker jeg at det kommer til å være en lære for livet å forstå hvorledes individuelle (interne og eksterne) sanseinntrykk står som legitime forespørsler. 407 ord igjen

Philosophy

Jesus vil reise opp si kyrkje. Då er det om å gjere å nytte høvet til å «reise kjerringa». 

Bilde: Ivanka Trump ved klagemuren.

Jesus vel ut vanlege menneske og slik vil han reise opp si kyrkje.

Sunnmøringar har eit optimistisk pågangsmot, når noko har misslukkast for oss og vi vil gjere eit nytt forsøk på å få det til, seier vi gjerne at vi gjerne at vi skal prøve å «reise kjerringa». 13 702 ord igjen

Kristendom

Ny norsk kulturminnepolitikk?

Solbergregjeringen ble nylig utvidet. I et nytt innlegg på Kulturminnebloggen spør Elisabeth Niklasson og jeg: Hva bringer et blågrønt kulturminnevern?

I innlegget ser vi nærmere på kulturminneløftene i den nye regjeringsplattformen. 44 ord igjen

Research/forskning

Kristendomen og naturvitskapen, kunnskap og fridom til livsutfolding med vit og forstand.

Kunnskap, fridom og livsutfolding.

Der er ein motsetnad mellom kunnskap og fridom og det har vorte tydeleg i vårt moderne samfunn, der kunnskapen har vorte så stor og massemedia har vorte så dominerande. 31 405 ord igjen

Kristendom