Emner » POLITIKK » Side 2

BYGGE PÅ EVANGELIETS GRUNNVOLL ELLER AVKOLONISERING SOM STRIR MOT SJELA OG UNDERGREV VESTEN?

INNLEIING.

SAIH er ein støtteorganisasjon som arbeider for utdanning og folkeopplysning i u-landa, men no viser det seg at dei tvert om strir imot det ved å kalle det kolonialisme og ved sin avkoloniserings-ideologi vil dei fjerne litt av kvart frå Akademia. 16 624 ord igjen

Kristendom

La oss snakke om politikk

Etter sine 32 år i bystyret har Ivar Johansen varslet sin avgang. Det leste jeg om i en artikkel som ble publisert i Dagsavisen den 7.juli 2018. 19 ord igjen

The Tunisian constitution is racist

It is forbidden by law to wear an Amazigh first name in Tunisia

The municipality of Sfax had indeed refused to register a new born with the name Amazigh «Massin». 136 ord igjen

Kolonialism

På bølgen av krenkelse

Siden jeg annonserte et nytt parti i landet – Krenketpartiet – har jeg hatt mange oppfordringer om å følge opp dette partiet. Her er resultatet. Om det fører til noe mer, får tiden vise – eller krenkelsene. 147 ord igjen

Call for Israeli solidarity

Kabyle blogger Merzouk Touati completes a month-long hunger strike. Unjustly sentenced to 7 years in prison for interviewing a former Israeli official. Kabylia supports him and demands his unconditional release. 137 ord igjen

Freedom Of Speech

Gud openberrar si frelse for oss i Kristus. Sjel, menneskets livsform, identitet, genuttrykk, entropilova.

Velsigning betyr å komme inn i samfunnet med Gud og verte førebestemmte til noko godt. Men det er ved å ta imot Guds Ord i tru. 13 404 ord igjen

Kristendom

Vi trenger ingen føderasjon, men et Europa bestående av frie nasjonalstater

Publisert i Minerva 02.08.18

av Chase Alexander Jordal

I artikkelen «Vi trenger et føderalt Europa» skisserer Ane Breivik et Europa som skylles over av «mørke bølger av populisme og nasjonalisme». 673 ord igjen