Stikkord » POLITIKK » Side 2

Kristendomen og naturvitskapen, kunnskap og fridom til livsutfolding med vit og forstand.

Kunnskap, fridom og livsutfolding.

Der er ein motsetnad mellom kunnskap og fridom og det har vorte tydeleg i vårt moderne samfunn, der kunnskapen har vorte så stor og massemedia har vorte så dominerande. 31 405 ord igjen

Kristendom

Gud sign vår Konge god

Publisert i Bergens Tidende 10.01.2018

Av

Chase A. Jordal

Tradisjon. Hvis det er en ting den liberale høyresiden og den sosialistiske venstresiden tilsynelatende aldri forstår verdien av, så er det verdien av tradisjoner. 484 ord igjen

Feministen Line Oma står frem som en av varslerne

POLITIKK – Som Rapport-X tidligere har skrevet så er det hovedsakelig feminister og en venstreekstrem fløy i Oslo arbeiderparti som står bak den interne maktkampen i arbeiderpartiet, og Line Oma har lenge hat en helt sentral rolle i dette nettverket. 352 ord igjen

Splittelsen innad i Arbeiderpartiet vokser

POLITIKK – Det er nå blitt kjent i den såkalte etablerte pressen at det i arbeiderpartiet har dannet seg to leirer hvor den ene stiller seg bakom Hadia Tajik og hennes feminister, mens den andre delen støtter den nåværende ledelsen, og mener kritikken mot Trond Giske har hat til hensikt å skape uro og splittelse. 201 ord igjen

Tony Blair advarer mot muslimsk innvandring til EU

STORBRITANIA/EU – Flere land kan bryte med EU i en bølge av populistisk opprør, sier Tony Blair. Den tidligere statsministeren i Storbritannias har nå oppfordret EU-land til å «gripe øyeblikket» og håndtere immigrasjonsproblemene knyttet til muslimsk innvandring. 216 ord igjen

Huitfeldt tok en Kevin Spacey

POLITIKK – Det har stormet rundt Arbeiderpartiets ledelse den siste uken, og det har vært rettet sterk kritikk mot lederen for arbeiderpartiets kvinnegruppe Anniken Huitfeldt etter at det ble kjent at det er rettet beskyldninger om seksuell trakassering mot partiets nestleder Trond Giske. 174 ord igjen

Krefter i Oslo Arbeiderparti står angivelig bak svertekampanjen mot Trond Giske

POLITIKK – Det skal ifølge kilder i AP Rapport-X har vært i kontakt med være særlig krefter i Oslo Arbeiderparti som nå kjemper for å «kaste» dagens partiledelse for å åpne for å kunne plassere mer radikale venstreaktivister, feminister og personer med en multietnisk bakgrunn i partiets ledende stillinger. 253 ord igjen