Emner » POLITIKK » Side 2

Jesus velsigna småbarna - Guds rike høyrer slike til. Bileams villfaring, profet som ganske riktig velsigna, men som var korrupt og stilte seg på feil side.

Kristen populisme eller øydande styggedom?

Einskap i Kristus eller øydande «splitt- og hersk-politikk»?

Jesus sa vi skulle vere i han, som greina på vintreet (Joh.15) og vere eitt i han. 14 543 ord igjen

Kristendom

Kristen populisme eller øydande styggedom?

Kristen populisme eller øydande styggedom?

Einskap i Kristus eller øydande «splitt- og hersk-politikk»?

Jesus sa vi skulle vere i han, som greina på vintreet (Joh.15) og vere eitt i han. 14 602 ord igjen

Kristendom

Hurra for konstitusjonen! Postmoderne juss bruker Montanus-logikk som resulterer i justismord og verkar øydeleggande på nasjonalstaten.

Du skal kalle Israels Gud «Jahve» («Eg Er»), for han er den han er. Så du skal ikkje missbruke namnet hans og seie at han er ein annan enn den han er. 5 259 ord igjen

Kristendom

JESUS SIGRA OVER DJEVELEN MED SIN DØD PÅ KORSET. PÅSKEMORGEN SLUKKER SORGEN TIL EVIG TID. DEN HAR GITT OSS LYSET OG LIVET……. 1.

Kristendomen er populistisk.

 https://resett.no/…/et-kulturelt-og-religiost-ikon-star-i…/…

Kristendomen er populistisk. Jesus og disiplane hans forkynte evangeliet for kven som helst, men prioriterte å gå til dei som trengde det mest, den fattige og ulærde underklassa. 3 852 ord igjen

Kristendom

Postmodernisme: Den sterkaste sin rett og den øydande styggedomen. Men ved trua på Jesus får vi oppleve at den levande Gud er den sterkaste og hans frelse er frigjerande og populistisk og fører til folkeopplysning.

Bildet: Pergamon-alteret i Pergamon-museet, eit altar for Zevs. Det er tydelegvis det som er omtala som Satans trone i Johannes Openberring 2,13.

https://no.wikipedia.org/wiki/Pergamonalteret

Innleiing.

Gud forsona verda med seg, ved at Kristus døde i staden for oss. 9 670 ord igjen

Kristendom

Moxie av Jenifer Mathieu

Eg har lese Moxie av Jennifer Mathieu, etter at Malin aka @readygoread (på instagram) anbefalte boka. Og det var ei bok det var verdt å lese, altså, så takk for anbefalinga, Malin! 648 ord igjen