Stikkord » POLITIKK » Side 2

Hvorfor Erdogan kan miste makten…

By Fatma Betul Sarayli

Oslo, 23.06.2018

Søndag vil være en skjebnesvanger dag for tyrkere, en dag hvor Tyrkias konstitusjonelle reformer trer i kraft, noe som gir presidenten enorme makter som ble godtatt i en kontroversiell folkeavstemning i 2017. 1 601 ord igjen

Streetphilosopher

2018.05.13. Jesus gir oss ånd og liv.

Innleiing ved ein mann.

Jes.64,7 Men no, Herre, er du vår far!

Vi er leira, du han som formar oss,

alle er vi verk av di hand. 5 541 ord igjen

Kristendom

Prestar og politikarar sine behov for ei ”Krystallnatt”. 

Bildet: Her har vi ei typisk metoo-sak frå nokre år siden. Ein slibrig gakkgakk prøver seg, men vert avslørt som pengelens. Bra ho forstår språket, så ho forstår hans gode hensikter og er i stand til å svare, om ikkje anna. 10 155 ord igjen

Kristendom

The postcolonial state has remained the child of colonization

Industrial development of the eighteenth century in Europe gave rise to the need for market expansion well beyond the Old Continent. It was accomplished by the colonization which, unbeknownst to its supporters, laid the foundations of globalization. 1 339 ord igjen

Kolonialism

Liberalisme eller populisme? Den ”frigjorde” kvinna har erstatta den frie personlege samtala med Goebbels-retorikk.  

Innleiing.

Venstre, med Trine Skei Grande kjempar no mot den norske mann sitt tilvære med Goebbels-retorikk. Desse Pride-paradene manifisterer splitt- og hersk-politikken i Stm.74 1979 og stadfester at religion er opium for folket, den får det til å nyte sin eigen sjølvdestruksjon.  15 204 ord igjen

Kristendom

Jesus:” vert de verande i mitt ord, er de rette læresveinane mine. Då skal de få kjenna sanninga og den skal sette dykk fri”.  Macciavelli: ”Målet helgar middelet”. Dr. Joseph Goebbels:” Dersom ei løgn vert gjenteken mange nok gangar, vert den til slutt til ei sanning.”

Goebbels hadde doktorgrad i teater- og litteraturvitenskap. Desse «pride»-demonstrasjonane verkar svært så teatralske. Og dei kan vel «trygt» seie med Goebbels, at dersom dei gjentek ei løgn lenge nok, vert den til slutt til ei «sanning»? 6 319 ord igjen

Kristendom

Opposisjonen mot mannens optimistiske tru og hans konstruktive tenking for å få seg eit meiningsfullt liv og motarbeidinga av hans arbeid for å produsere noko verdifullt, viser seg no i ”Drakulas rekrutterings-aksjonar”.

Kampen for tilværet, kva hjelper og kva gir motstand?

Motstand frå tradisjonell moralfilosofi fører til degenerering og fornedring av mennesket.

I Middelalderen ville keisaren bygge makta si på kyrkja. 20 044 ord igjen

Kristendom