Stikkord » POLITIKK » Side 2

Rens diesel-debatten

Produksjonen av elbilbatterier påvirker klimaet så mye at det tilsvarer tusenvis av kjørte mil med en diesel-/bensindrevet motor. Ny renseteknologi reduserer utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra diesel. 2 113 ord igjen

Politikk

Independence is a political issue

Ferhat Mehenni: «Independence is a political issue and does not depend on war»

We are a civilized and intelligent people. That’s why we are going to put together our body of Anaya.

512 ord igjen
Kolonialism

En tjeneste for samfunnet

–Samfunnstjenesten må gjenreises

Publisert i Nationen

Chase Alexander Jordal
Nestleder Bergen Senterparti

Frankrikes president, Emmanuel Macron, har nylig tatt til ordet for å gjeninnføre en form for militær og sivil verneplikt i Frankrike. 813 ord igjen

Jesus gjer meg til kanal for si velsigning. Velsigning er som kjelda i Edens hage.

Jesus vil bruke meg til stor og rik velsigning.

Jesus sa han ville gjere meg til ein kanal for si velsigning og så kalla han meg til å gå med ein frigjeranede bodskap og ein bodskap om gjenoppretting. 10 839 ord igjen

Kristendom

Jesus leier oss inn til Guds kvile (1.Mos.2) i dag. Samtidig er det ei vandring som når Moses leia israelsfolket mot det lova landet. Då må vi sjå til at ingen vert liggande etter. Helst ikkje med kronisk utmattelsessyndrom heller.

Jesus er livets brød, vi må ete det, så vi får oppleve at det vert til ånd og liv for oss.

I Heb.3-4 er det sagt at det gjenstår ein kviledag for Guds folk, vi er på veg til den kvila til samanlikning med jødane si vandring til det landet Gud hadde lova dei. 7 479 ord igjen

Kristendom

Jesus vil leie oss inn til Guds kvile. Då må vi sjå til at ingen vert liggande etter, til dømes med kronisk utmattelses-syndrom.

Jesus er livets brød, vi må ete det, så vi får oppleve at det vert til ånd og liv for oss.

I Heb.3-4 er det sagt at det gjenstår ein kviledag for Guds folk, vi er på veg til den kvila til samanlikning med jødane si vandring til det landet Gud hadde lova dei. 7 479 ord igjen

Kristendom

Flukt eller Tukt? - En gjenskapning av kampen mellom tukt og utukt

Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke visst av synden. Jeg ville ikke visst hva begjær var, dersom ikke loven sa: Du skal ikke begjære. 4 627 ord igjen

Philosophy