Stikkord » POLITIKK

Den nyere tids frihetsideal

Hvordan har frigjøringidealet forandret seg fra opplysningstiden til i dag? Hva er frigjøring, og hva frigjøres vi fra? Hvem er fri – hvem er ikke? 1 816 ord igjen

Philosophy

"France is the weak link, and Islamism is invested in everything and everywhere"

After Michel Déon and Malika Sorel, Boualem Sansal was awarded the Clara Lanzi Prize by Jean-Marie Schmitz, president of Secours de France, on September 26, 2018, in the prestigious setting of the Salon d’Honneur at Hôtel National des Invalides. 292 ord igjen

Freedom Of Speech

Hva skjer egentlig i "uniten"?

Det amerikanske senatets justiskomité har vært i vinden de siste ukene, på grunn av nominasjonen av Brett Kavanaugh til høyesterett.

Jeg har selv latt meg fascinere av høringene, og har nok brukt litt for mange timer på å se på dette spetakkelet. 873 ord igjen

Blaseyford

BYGGE PÅ EVANGELIETS GRUNNVOLL ELLER AVKOLONISERING SOM STRIR MOT SJELA OG UNDERGREV VESTEN?

INNLEIING.

SAIH er ein støtteorganisasjon som arbeider for utdanning og folkeopplysning i u-landa, men no viser det seg at dei tvert om strir imot det ved å kalle det kolonialisme og ved sin avkoloniserings-ideologi vil dei fjerne litt av kvart frå Akademia. 16 624 ord igjen

Kristendom

La oss snakke om politikk

Etter sine 32 år i bystyret har Ivar Johansen varslet sin avgang. Det leste jeg om i en artikkel som ble publisert i Dagsavisen den 7.juli 2018. 19 ord igjen

The Tunisian constitution is racist

It is forbidden by law to wear an Amazigh first name in Tunisia

The municipality of Sfax had indeed refused to register a new born with the name Amazigh «Massin». 136 ord igjen

Kolonialism

På bølgen av krenkelse

Siden jeg annonserte et nytt parti i landet – Krenketpartiet – har jeg hatt mange oppfordringer om å følge opp dette partiet. Her er resultatet. Om det fører til noe mer, får tiden vise – eller krenkelsene. 147 ord igjen