Stikkord » POLITIKK

Vil ikke gi Bjørkengen opp

Bjørkengen og hestene der har vært en trygg havn og gitt livskvalitet til mange mennesker i 10 år. Nå står Bjørkengen Gård i fare for å legges ned, grunnet politiske endringer, og det kan for mange bety å miste det som gir livet deres mening. 3 735 ord igjen

Artikler

Maktkamp

«Det har endelig blitt fred i Westeros. Fiender har alliert seg, og de mektigste husene samarbeider om et trygt rike. Men hvor trygg kan du være? 474 ord igjen

Boktips

Han har jo rett, Carl I. Hagen. Det er ham, som person, som er problemet, ikke Stortingets regelverk.

Det han derimot ikke forstår, er at det fins så mange gode grunner for at det er slik.

Norsk

Stamme Samfunn?

Det er på tide med mer dialog i vårt samfunn, da snakker jeg ikke om minoritetene og majoriteten.

Jeg snakker om tastatur-musketerene på høyre og venstrefløyen. 747 ord igjen

Streetphilosopher

Den kristne vekkinga eller den store fadesa?

På dette biletet ser det ut til at astroidenedslaget som utrydda dinosaurane har byrja. Det gav pattedyra moglegheita til å ta over herredømet på jorda. Likevel er dette biletet talande for den store fadesa i menneska si historie, filosofihistoria og kyrkjehistoria. 18 172 ord igjen

Kristendom

”Fryktlause nordmenn” og den store fadesa i filosofihistoria, kyrkjehistoria, historia og i Noreg i vår tid. 

Bilete: Zevs.

Innleiing.

Naturfilosofar har undra seg over kvifor naturvitskapen ikkje vart oppdaga før, i tidlegare høgt utvikla kulturar, som i dei gamle elvekulturane. Dei gamle greske naturfilosofane kom eit stykke på veg, men så tok moralfilosofien over, religiøse og moralfilosofiske aktivistar gjorde slutt på demokratiet. 23 813 ord igjen

Kristendom

Diagnose: sjel. Behandling: Svik,  baktale, lygn, indoktrinering, propaganda, korrupsjon og slavehandel.

Tru er full visse om det vi ikkje ser.

Barnekåret.

Jesus velsigna småborna og sa vi skulle la dei komme til han, for Guds rike høyer slike til. 37 006 ord igjen

Kristendom