Stikkord » Kristendom

Jesus:” vert de verande i mitt ord, er de rette læresveinane mine. Då skal de få kjenna sanninga og den skal sette dykk fri”.  Macciavelli: ”Målet helgar middelet”. Dr. Joseph Goebbels:” Dersom ei løgn vert gjenteken mange nok gangar, vert den til slutt til ei sanning.”

Goebbels hadde doktorgrad i teater- og litteraturvitenskap. Desse «pride»-demonstrasjonane verkar svært så teatralske. Og dei kan vel «trygt» seie med Goebbels, at dersom dei gjentek ei løgn lenge nok, vert den til slutt til ei «sanning»? 6 319 ord igjen

Kristendom

2018.05.06. Herren er den same og vil framleis strekke ut sin arm til teikn og under. 

Innleiing.

Ein mann las om då den Heilage Ande kom over disiplane på pinsedag.

APG 2,1 – APG 2,13 {ANDEN KJEM PINSEDAGEN}  Då pinsedagen kom, var dei alle samla. 8 922 ord igjen

Kristendom

Opposisjonen mot mannens optimistiske tru og hans konstruktive tenking for å få seg eit meiningsfullt liv og motarbeidinga av hans arbeid for å produsere noko verdifullt, viser seg no i ”Drakulas rekrutterings-aksjonar”.

Kampen for tilværet, kva hjelper og kva gir motstand?

Motstand frå tradisjonell moralfilosofi fører til degenerering og fornedring av mennesket.

I Middelalderen ville keisaren bygge makta si på kyrkja. 20 044 ord igjen

Kristendom

Jerusalem er gjort af blod og vand i lige dele

”Nej! I er kommet til Zions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling!”
– Det Nye Testamente, Hebræerbrevet, kapitel 12, vers 22. 1 445 ord igjen

Essay

Sjå til at de ikkje viser frå dykk han som talar frå himmelen.

Bilde: Solnedgang mellom Stadt og Kvamsøya.

Fråfallet; falske profetar, messiasar og gudar. Framandgjering og vranglære. Feil diagnoser og kvakksalvarar.

Sjå på Kristus og høyr på han. 21 861 ord igjen

Kristendom

Drømmejournal 2

Jeg er på en ø fornemmer jeg, i drømme.

Græsset er grønt og nyklippet, duften står mig i ansigtet. Bygninger, som jeg pludselig opfatter omkring mig, er mærkeligt usammenhængende. 324 ord igjen

Skamløs Selvudlevering

2018.04.15. Jesus er med meg. Maranata.

Tale ved Håkon Martinsen.

Håkon las ifrå Apgj2.

Apgj.2,41 Dei som tok imot bodskapen hans, vart døypte, og den dagen vart om lag tre tusen lagde til kyrkjelyden. 1 825 ord igjen

Kristendom