Stikkord » Kristendom

Gud openberrar si frelse for oss i Kristus. Sjel, menneskets livsform, identitet, genuttrykk, entropilova.

Velsigning betyr å komme inn i samfunnet med Gud og verte førebestemmte til noko godt. Men det er ved å ta imot Guds Ord i tru. 13 404 ord igjen

Kristendom

Klagemålet mot mennesket og nåden i Kristus. Kropp og sjel og brødet frå himmelen. 

Kropp og sjel og brødet frå himmelen.

Platon tenkte seg at ved fødselen kom sjela frå ideverda, der ho hadde god innsikt i ideane og stupte ned i materien, der ho miste mykje av den innsikta ho hadde i ideane. 10 604 ord igjen

Kristendom

Jesus gjer meg til kanal for si velsigning. Velsigning er som kjelda i Edens hage.

Jesus vil bruke meg til stor og rik velsigning.

Jesus sa han ville gjere meg til ein kanal for si velsigning og så kalla han meg til å gå med ein frigjeranede bodskap og ein bodskap om gjenoppretting. 10 839 ord igjen

Kristendom

Jesus leier oss inn til Guds kvile (1.Mos.2) i dag. Samtidig er det ei vandring som når Moses leia israelsfolket mot det lova landet. Då må vi sjå til at ingen vert liggande etter. Helst ikkje med kronisk utmattelsessyndrom heller.

Jesus er livets brød, vi må ete det, så vi får oppleve at det vert til ånd og liv for oss.

I Heb.3-4 er det sagt at det gjenstår ein kviledag for Guds folk, vi er på veg til den kvila til samanlikning med jødane si vandring til det landet Gud hadde lova dei. 7 479 ord igjen

Kristendom

Jesus vil leie oss inn til Guds kvile. Då må vi sjå til at ingen vert liggande etter, til dømes med kronisk utmattelses-syndrom.

Jesus er livets brød, vi må ete det, så vi får oppleve at det vert til ånd og liv for oss.

I Heb.3-4 er det sagt at det gjenstår ein kviledag for Guds folk, vi er på veg til den kvila til samanlikning med jødane si vandring til det landet Gud hadde lova dei. 7 479 ord igjen

Kristendom

Menneska ber sine avgudar og trælkar under dei. Men den levande og sanne Gud har openberra si frelse for oss, ved at han vekte Kristus opp frå dei døde.

JOH 3,13 – JOH 3,21 Ingen har stige opp til himmelen utan han som steig ned frå himmelen; det er Menneskesonen, som er i himmelen.  14 Og liksom Moses lyfte opp ormen i øydemarka, såleis skal Menneskesonen lyftast opp,  15 så kvar den som trur på han, skal ha evig liv. 14 316 ord igjen

Kristendom

2018.04.29. Maranata. Vert fyllt av den Heilage Ande og la den leie deg.

Innleiing ved ein mann.

JER 33,3 Rop til meg, så vil eg svara deg og fortelja deg store, uskjønelege ting, som du ikkje kjenner til.  4 430 ord igjen

Kristendom