Emner » Kristendom

Miljøpolitiske dommedags-profetar. Forbanninga og avlatshandelen.  Velsigninga og miljøet.

Miljøpolitiske dommedags-profetar konkluderer med ei fornying av avlatshandelen, men det er ikkje vitskap.

I massemendia kjem der av og til artikklar der det høyrest ut som miljøpolitkarar og klima-aktivistar er i ferd med å verte rebelske, dei argumenterer som om dei er vår tids dommedagsprofetar. 17 604 ord igjen

Kristendom

Barnekår hos Gud. Velsigning, utvikling og framgang.

Barnekår hos Gud og forføringane og hatet frå verda.

Jesus velsigna småborna og sa sa vi skulle la dei komme til han, for Guds rike høyrer slike til. 8 328 ord igjen

Kristendom

2019.01.06. Maranata. Jesus vil løfte deg opp på høgare grunn.

2

Tungetale ved Karl, tyding ved Håkon Martinsen:

”For eg er den Gud som byrja ei god gjerning i deg. Men no er det stansa opp. 2 841 ord igjen

Kristendom

Livet er naturleg nok ein kamp for tilværet, men Guds auge fer ut over heile jorda, for å hjelpe den som heilhjarta held seg til han.

Innleiing.

I det gamle testamentet er det fortalt om at folka kriga mot kvarandre og då søkte dei hjelp hos gudane sine, men det var ikkje hjelp i, for dei var ikkje gudar. 11 274 ord igjen

Kristendom

Aksiomatisering av matematikken og fysikken er ufullstendig. Kva med sjelslivet? Jesu frelsesverk er fullført og fullkome!

Bilde: M100_HubbleWfc3_3679

Evangeliet og realfaga.

Kvifor vart ikkje den nye naturvitskapen oppdaga før?

Naturfilosofar har undra seg over kvifor den nye naturvitskapen ikkje vart oppdaga før. 6 960 ord igjen

Kristendom

Komme inn i landet som flyt med melk og honning. Gud skaper gjennom utvikling. Biologi og sosialøkonomi.   Befolkningsvekst og ressurspolitikk.

Velsigning eller forbanning. Fruktbar hage eller torn og tistel.

Etter syndefallet sa Gud til Adam at for hans skuld skulle jorda vere forbanna, torn og tistel skulle ho bere: 3 388 ord igjen

Kristendom

Komme inn i landet som flyt med melk og honning. Trua, logikken og ytringsfridomen. Psykologien og evolusjonen.

Jesus er den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd.

I Abrahams ætt skulle alle folkeslag velsignast, dei som velsigna han vert velsigna, dei som forbannar han vert forbanna. 7 464 ord igjen

Kristendom