Stikkord » Klima

Biff til begjær eller besvær?

En fasjonabelt sen storferapport fra Aftenpostens klimakonferanse. 864 more words

Klima

Enighet om reform av klimakvoter

EU institusjonene har blitt enige om reformer av EUs kvotesystem. Etter 2020 vil prisen gå opp og overflødige klimakvoter i markedet slettes. Målet er reduksjon i klimagassutslipp i henhold til Paris-avtalen. 104 more words

Aktuelt

Konkurrencen ramte en samfundside - den lider af det endnu

Globalisering er omgjort til ideologien globalisme

Når man samler penge ind til Afrika er det ren pengeillusion. Penge er ikke andet end noget man kan skabe sig ret til og købe varer og tjenester for, eller købe whisky, våben eller andet for. 2 169 more words

BEVÖLKERUNG

Tinder og tomater

Matsvinnprosjektet del 2: Love you long time, weird veggie. 588 more words

Klima

Mange bekker små = klimasøksmål

I dagene etter at min søster og jeg lanserte Karbondietten, har vi havnet i mange fantastiske interessante samtaler og diskusjoner.  402 more words

Klima