Emner » Innvandring

Når er man Norsk nok

Når man er innvandrer, når blir man norsk. Eller blir man noen gang norsk

Jeg leste en artikkel om innvandring og integrering, og hvordan man passer inn i deg norske samfunnet, for hvor kommer man egentlig fra, hva er opphavet til det enkelte menneske. 675 ord igjen

Innvandrere og media

Retriever søker å gi et bilde av hvordan innvandrere fra andre steder enn Norden framstilles i norske medier, og har sluppet en analyse.

Først litt bakgrunnstall: Det finner 746 661 personer i Norge som har innvandret fra andre land. 466 ord igjen

Innvandring