Stikkord » Forskning

Forskning om Twitter

Forskning som genomförts vid Cornell University i samarbete med Yahoo har kommit fram till att Twitter domineras av ett fåtal spelare. Det handlar om att hälften av alla Tweets kommer från så kallade elitanvändare, och dessa är ungefär 20.000 till antalet. 19 more words

Kan big data redde miljøet?

Bæredygtige beslutninger forudsætter konkret viden om hvordan vores handlinger påvirker miljøet, mener Azam Khan og heldigvis kan teknologien hjælpe. Ny Ph.d kombinerer miljø, big data og menneskelig psykologi. 1 567 more words

Ikke Kategoriseret

Skoleforskning og kausalitet

Når politikere og representanter for skoleeier snakker om skole hevdes det gjerne i annenhver setning at «forskning viser at…». Det sies ikke noe om hvilken forskning, og hva den baserer seg på, men avslører imidlertid at en skole er som et hvilket som helst naturfaglaboratorium. 62 more words

Forskning

Er e-sigaretter bra eller dårlig?

Ifølge «Center for Disease Control and Prevention», er røyking er den ledende dødsårsaken i USA som kan forebygges. Tobakksbruk er en risikofaktor for de ledende dødsårsakene i WHOs dødelighetsstatistikk. 352 more words

På Norsk

Hur gick glukosbelastningen?

Bra! Eller vad som är bra vet jag inte…Har aldrig haft så högt blodsocker!!

Inför en sån här sockerbelastning ska man vara fastande! Inte alltid så lätt som diabetiker…Ligger jag lågt kan jag ju hamna i koma och/eller dö så det är inte läge att bita ihop :D Därför har jag minskat på kvällsdosen med det långsamma insulinet inför dessa belastningar. 656 more words

Motiverade medarbetare skapar kundnytta

Erik Modig är expert på hur man kommunicerar för att motivera människor. I sin forskning studerar han bland annat hur företags medarbetare och kunder fattar beslut. 435 more words

Arbetsmiljö