Stikkord » Forskning

Tren med venner i sommer

For mange er sommeren synonymt med avslapping. Treningen blir ofte nedprioritert da det er mange andre ting å gjøre, steder å være og folk og møte. 395 more words

På Norsk

Kvantitativ metode

I naturvitenskapen brukes som oftest kvantitativ metode. Dette er en vitenskapelig forskningsmetode som brukes når forskningsfeltet kan gjøres målbart.

Dette innbærer ofte innsamling av store mengde talldata som er lett å kategorisere og analysere samlet. 34 more words

Forskning: Hur möter vi våra anställda i ett nytt arbetslandskap?

Ökade prestationskrav, otydliga arbetsuppgifter och arbetsfokus som bryts av en aldrig sinande ström av mejl präglar dagens arbetsliv. När företag låter medarbetare formulera och lösa arbetsuppgifter på egen hand, men inom givna ramar, får chefen en ny roll. 402 more words

Arbetsmiljöer

Enkle spørsmål kan forutsi helserisiko

Denne våren ble de første resultatene fra en stor britisk helseundersøkelse og informasjonsdatabase, UK Biobank, publisert i tidsskriftet The Lancet. UK Biobank består av over 655 ulike måledata på faktorer relatert til helse fra omtrent en halv million briter i alderen 40 til 70 år. 486 more words

På Norsk

”Vi jobbar även när vi inte jobbar” enligt hjärnforskaren

Variation i arbetet och regelbundna pauser är det hjärnan behöver för att prestera optimalt. Vi bad hjärnforskaren Marie Ryd att berätta hur hjärnan fungerar när vi arbetar. 403 more words

Arbetsmiljöer

Jakobstad, 30 juni 2015

Kan vi lita på den information som auktoritativa myndigheter och experter ger oss gällande borrelia? Nej. Faktum är att informationen är så motsägelsefull och bristfällig att det hela är rent ut sagt roande.  818 more words

Svenska

Sverige - en smidig diktatur?

Dr Lars Bern har publicerat en artikel där han klarsynt visar hur det politiska sceneriet i Sverige gradvist förändrats under de senaste femtio åren från ett partiväsende med folklig förankring till ett som domineras av en ny politisk yrkesklass, som värnar om varandras intressen – underförstått mot folkets vilja. 751 more words