Stikkord » Forskning

Från forskare till frilansare

Som jag skrev i ett blogginlägg i slutet på maj tryter den egna forskningsfinansieringen. Inga mirakel har skett under sommaren; jag har inte vunnit på Stryktipset, frun har inte vunnit på Lotto. 372 more words

Doktorand

Tre konfliktlinjer i kulturpolitikken

Av professor og redaktør for Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, Sigrid Røyseng

Hvorfor er det så få kulturpolitiske debatter, og hvorfor er de alltid så kjedelige?

Det er flere grunner til at kulturpolitikken ikke er på toppen av sakskartet i valgkampen. 692 more words

Kulturpolitikk

Gir aktivitet oss lengre liv og bedre helse i alderdommen?

Det prøver vi å finne ut av i vår store studie Generasjon 100. I løpet av studieåret 2015/2016 skal vi ha omtrent 1200 eldre i Trondheim inn til omfattende tester for tredje gang. 132 more words

På Norsk

Mange eldre føler seg utmattet uten grunn - hvordan henger det sammen med fysisk aktivitet?

Tretthet, eller utmattelse, er ett av de hyppigst rapporterte symptomer i primærhelsetjenesten. Det finnes mange forskjellige typer av utmattelse. For eksempel kan folk oppleve utmattelse hvis de ikke sover godt, eller hvis de trener hardt. 522 more words

På Norsk

Baker aktivitet inn i undervisninga - barna lærer mer

Forskningsprosjektet «Active Smarter Kids» i Sogn og Fjordane er i havn. I ett år har alle femteklassingene ved rundt 30 skoler i Sogn og Fjordane, vært med i en stor undersøkelse om hvorvidt daglig fysisk aktivitet i skolen har en effekt på læring, trivsel og helse. 159 more words

Exercise

Tren med venner i sommer

For mange er sommeren synonymt med avslapping. Treningen blir ofte nedprioritert da det er mange andre ting å gjøre, steder å være og folk og møte. 395 more words

På Norsk

Kvantitativ metode

I naturvitenskapen brukes som oftest kvantitativ metode. Dette er en vitenskapelig forskningsmetode som brukes når forskningsfeltet kan gjøres målbart.

Dette innbærer ofte innsamling av store mengde talldata som er lett å kategorisere og analysere samlet. 34 more words