Stikkord » Forskning

Mye forskning bekrefter viktigheten av at foreldre samarbeider med skolen for å støtte barna i læring.

Thomas Nordahl har blant annet sett:

  • At skoler ikke klarer å oppfylle kravet som St meld nr 14 (1997-98) Om foreldre-medverknad i grunnskolen, slik at det er et gap mellom intensjon og realitet…
  • 116 more words
Forskning

Trening er bra for helsa - men kva med dei som ikkje kan trene?

Me veit i dag at det å vere fysisk aktiv er ein av dei avgjerande livsstilsendringane ein kan gjere for å styrke hjertet og bedra den generelle helsa. 786 more words

På Norsk

Hvorfor er det viktig å formidle forskning?

Kommunikasjon og formidling er en viktig del av forskning. Dessverre, nedprioriterer forskere altfor ofte kommunikasjon med allmennheten, eller snakker forskerspråk som gjør det vanskelig å forstå betydningen av vitenskapelige resultater. 447 more words

På Norsk

Gjelder 220 - alder fremdeles?

Vi har fått inn spørsmål fra en leser om utregning av makspuls:

 Spørsmål:

Jeg jobber i bedriftshelsetjenseste og vi tester o2 opptak indirekte med Åstrandstest. I de senere år er vi blitt mer oppmerksomme på maxpuls. 208 more words

På Norsk

Hinner du med forskningen?

Som lärare är det viktigt att man håller sig uppdaterad om den forskning som bedrivs i sina ämnen men också i pedagogik. Men hur ska man hinna med det när rättningshögarna tornar upp sig som Mount Everest?  122 more words

Fortbildning

Är det hälsosamt med tuff träning?

Har skrivit om det förr och nu kommer ett SR avsnitt som berör ämnet. Värt att lyssna på.

http://sverigesradio.se/embed?url=http%3A%2F%2Fsverigesradio.se%2Fsida%2Favsnitt%2F511147%3Fprogramid%3D1272

Länk radioprogram

Att röra sig mycket är hälsosamt, att träna hårt är däremot inte likställt med hälsosamt, speciellt inte om du är över medelålder (40). 146 more words

Träning

Mikroplast - seminar i Oslo 3.mars

I dag hørte jeg et interessant program på NRK radio; Ekko på P2. De snakket om plast, plastforsøpling av havet, og om mikroplast. Dette tok de også opp i en lengre sending om plast før jul, som du kan høre på … 521 more words

Inspirasjon