Stikkord » Forskning

Forskningsmidler fra CarciNor

CarciNor søker nye forskningsprosjekter

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid. CarciNors forskningsfond har som målsetting å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til sjelden kreftsykdom, NET-kreft. 196 more words

NET-kreft

Patienters kompetens behövs i forskningen

Jag har tidigare skrivit om vikten av att vårdpersonal samarbetar med patienter och ser oss som kompetenta utförare i vården (bland annat här), i motsats till avhumaniserade vårdobjekt. 726 more words

Vården

ME - Det okända erkännandet

Jag fick en kommentar på mitt senaste inlägg som är värd att lyfta upp och resonera kring.

Men herregud, jag har ändå fått en bild genom din blogg att det inte är en etablerad diagnos osv, men nu googlade jag och läste bland annat på 1177.se och fick en helt annan bild.

419 more words
Vården

Kanske skillnaden för någons liv

För några veckor sen var jag på sista uppföljningstillfället för en klinisk studie jag varit med i under ett år. Det är faktiskt en av de roligaste och samhällsnyttiga saker jag har gjort den senaste tiden – vilket är både fantastiskt och väldigt udda. 591 more words

Sjukvården måste ta till sig av forskningen

Varje vecka kommer jag i kontakt med människor som är sjuka i ME (myalgisk encefalomyelit) men som får höra av vårdpersonal att deras sjukdom inte finns och de får därför ingen hjälp av vården. 664 more words

Vården

Vaccinernas historia

Tänk att det var först i slutet av 1800-talet som vacciner kom att utvecklas mot ett antal då kända dödliga sjukdomar. En av pionjärerna var den franska mikrobiologen Louis Pasteur, som utvecklade ett motgift mot anthrax och rabies. 377 more words

Historia

Hjärnan mer jämställd än vi tror?

Synd. Nu kan vi inte skylla på det heller. Det handlar om sådant som skulle skilja kvinnors och mäns hjärnor från varandra och kunde vara en ursäkt att exempelvis inte klara av att göra två saker samtidigt. 270 more words

Sedelärande Statistik