Stikkord » Arbeiderpartiet

Listhaugs skivebom

 

Mye kan sies om saken som førte til Listhaugs ydmykende fall som landets justisminister, men ettersom bakgrunnen for saken var terrorisme så har jeg selvsagt fulgt saken med interesse. 650 ord igjen

The Terrorism Papers

Splittelsen innad i Arbeiderpartiet vokser

POLITIKK – Det er nå blitt kjent i den såkalte etablerte pressen at det i arbeiderpartiet har dannet seg to leirer hvor den ene stiller seg bakom Hadia Tajik og hennes feminister, mens den andre delen støtter den nåværende ledelsen, og mener kritikken mot Trond Giske har hat til hensikt å skape uro og splittelse. 201 ord igjen

Huitfeldt tok en Kevin Spacey

POLITIKK – Det har stormet rundt Arbeiderpartiets ledelse den siste uken, og det har vært rettet sterk kritikk mot lederen for arbeiderpartiets kvinnegruppe Anniken Huitfeldt etter at det ble kjent at det er rettet beskyldninger om seksuell trakassering mot partiets nestleder Trond Giske. 174 ord igjen

Krefter i Oslo Arbeiderparti står angivelig bak svertekampanjen mot Trond Giske

POLITIKK – Det skal ifølge kilder i AP Rapport-X har vært i kontakt med være særlig krefter i Oslo Arbeiderparti som nå kjemper for å «kaste» dagens partiledelse for å åpne for å kunne plassere mer radikale venstreaktivister, feminister og personer med en multietnisk bakgrunn i partiets ledende stillinger. 253 ord igjen

Kuppmakerne mener å ha overtatt makten i AP

POLITIKK – Maktkampen pågår for fult i Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre kjemper nå for sin politiske karriere og sitt politiske ettermæle, og er blitt stilt et ultimatum fra kuppmakerne om enten å ta avstand fra Trond Giske for så å kunne trekke seg fra sin stilling som leder for partiet, eller bli utsatt for en tilsvarende «prosess» som den Trond Giske har blitt rammet av. 508 ord igjen

En presset AP leder ofret «kronprinsen» for egen politisk karriere

Som vi skreiv i en tidligere artikkel så er det krefter i AP som nå ønsker å fjerne både Jonas Gahr Støre og Trond Giske fra partiets ledelse for å gi plass til Hadia Tajik og hennes medsammensvorne i den interne striden i AP. 255 ord igjen

Hadia Tajik med kuppforsøk i AP

De siste ukene har det stormet i Arbeiderpartiets ledelse, og det har kommet flere beskyldninger om seksuell trakassering rettet mot partiets nestleder og «arveprins» Trond Giske. 357 ord igjen