Stikkord » Aktuelt » Side 2

Nordic Edge samarbeider med Tampere og Quebec om smart mobilitet

Nordic Edge i Stavanger skal sammen med partnere i Tampere (Finland) og i Quebec (Canada) jobbe for smart mobilitet og bærekraftige transportløsninger.

Dette er grunnlaget for en felles søknad om midler fra Nordisk ministerråd.  65 ord igjen

Aktuelt

EUs langtidsbudsjett etter Brexit

Når Storbritannia trer ut av EU i 2019 må langtidsbudsjettet justeres. Stats- og regjeringssjefene i EU møttes for å diskutere hva som må prioriteres.

Det er estimert at 10.2 milliarder euro årlig vil forsvinne som følge av Brexit. 137 ord igjen

Aktuelt

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltok på Nordsjøkommisjon-møte om Brexit

Arbeidsgruppen Brexit Task Force i CPMRs Nordsjøkommisjon møttes i Brussel 19. februar. Marianne Chesak, fylkesvaraordfører i Rogaland, deltok for å fortelle om norske bekymringer og prioriteringer etter Brexit. 153 ord igjen

Aktuelt

Offentlige anskaffelser som innovasjonsdriver

I et seminar på Norges hus i Brussel 13. februar var flere norske og europeiske aktører samlet for å diskutere innovative offentlige anskaffelser. EU jobber aktivt med hvordan offentlige anskaffelser kan skape bærerkraftig økonomisk vekst. 173 ord igjen

Aktuelt

Klepp kommune på studiebesøk i Brussel

8.-9. februar var formannskapet og ledergruppen i Klepp kommune på studiebesøk i Brussel.

Digitalisering
Digitalisering var tema for det to dager lange besøket. Representantene fra Klepp hadde blant annet dialog med Tampere om innbyggerinvolvering og mobilitet, med Sør-Danmark regionen om e-helse og  demenslandsby i Svendborg, samt med Molenwaard kommune om digitalisering av kommunal tjenester (Nederland) der sistnevnte har lagt ned rådhuset og kommuneansatte opererer uten fast base. 204 ord igjen

Aktuelt

Europaparlamentet vedtar kimakvotereform

6. februar vedtok Europaparlamentet reform av EUs klimakvotesystem – som gjennom EØS-avtalen også omfatter Norge. Etter 2020 vil klimakvotene reduseres og prisen på klimagassutslipp gå opp. 139 ord igjen

Aktuelt

Spilte inn til regjeringens nye EU-strategi

I forrige uke møtte Stavangerregionens Europakontor Audun Halvorsen, statssekretær i Utenriksdepartementet, for å gi innspill til regjeringens nye strategi for samarbeidet med EU de neste fire årene. 235 ord igjen

Aktuelt