Stikkord » Aktuelt » Side 2

Europakommisjonen med historisk satsing på forskning og innovasjon

I det nye langtidsbudsjettet til EU 2021-2027 foreslår Europakommisjonen å bruke 100 milliarder euro til forskning og innovasjon. Hvis vedtatt blir det den største satsingen noensinne.  285 ord igjen

Aktuelt

Østerriksk formannskap vektlegger migrasjon og økonomi

1. juli 2018 overtar Østerrike formannskapet i EU. Mottoet for presidentskapet er «et Europa som beskytter», der sikkerhet og økonomi står øverst på agendaen.

De foregående formannskapslandene Bulgaria (våren 2018) og Estland (høsten 2017) har i likhet med Østerrike implementering av EUs agenda på … 213 ord igjen

Aktuelt

Europakommisjonen foreslår plastforbud

Europakommisjonen følger opp plaststrategien fra januar og foreslår forbud mot en rekke produkter av engangsplast. Lovforslaget tar sikte på å redusere den enorme mengden plastavfall som slippes ut i havene. 152 ord igjen

Aktuelt

EU toppmøte i Sofia – Vest-Balkan i fokus

EUs stats og regjeringssjefer avviklet toppmøte i Sofia, Bulgaria 16. mai, hvor fremtiden for EU-medlemskap blant land i Vest-Balkan ble diskutert. I tillegg ble Europas forhold til USA tatt opp. 246 ord igjen

Aktuelt

Sandnes kommune på studiebesøk i Belgia

Rådmannen i Sandnes kommune og hennes stab besøkte Belgia 29.-30. mai. tema for besøket som inkluderte Gent og Brussel, var digitalisering og innovajon. 

I Gent besøkte gruppen det nye biblioteket som i tillegg til å være et vanlig bibliotek jobber med innovasjon, forskning og innbyggerinvolvering. 147 ord igjen

Aktuelt

Arbeidsliv, sirkulærøkonomi og avfall er "På gang i EØS"

KS har lansert vårens utgave av «på gang i EØS» om EU/EØS-saker som får betydning for norske kommuner. 

Det halvårige heftet tar for seg de viktigste sakene som diskutere i EU-systemet og som på sikt vil få innvirkning på norske kommuner. 42 ord igjen

Aktuelt

GDPR innføres

EUs nye personvernforordning trådde i kraft i EU 25. mai 2018 (tidligst i Norge 1. juli) og stiller nye krav til alle som håndterer personinformasjon. 244 ord igjen

Aktuelt