Stikkord » Aktuelt » Side 2

Nye EU-mål for utslippskutt i transportsektoren

Europakommisjonen ønsker å kutte klimagassutslipp fra kjøretøy frem mot 2030. Et nytt lovforslag vil belønne bilprodusenter for lavere utslipp.

Innen 2030 er målet å kutte 30 prosent av utslippene fra transportsektoren, sammenliknet med 2021-nivået, med et delmål på 15 prosent kutt innen 2025. 168 ord igjen

Aktuelt

Siv Jensen presenterte statsbudsjettet 2018 i Brussel

Siv Jensen var i Brussel 7. november og redegjorde for tilstanden til norsk økonomi og prioriteringene i statsbudsjettet 2018. Budskapet var at norsk økonomi er i vekst, men med uromomenter i horistonten som kan true utviklingen. 185 ord igjen

Aktuelt

Ny Europarådgiver

Maja Busch Sevaldsen (27) startet som ny Europarådgiver hos Stavangerregionens Europakontor 1. november.

Maja har solid EU kompetanse med en mastergrad i Europastudier fra NTNU, hvor hun skrev masteroppgave om regional representasjon i Brussel. 49 ord igjen

Aktuelt

Europakommisjonen ønsker å styrke borgernes sosiale rettigheter

17. November lanserte Europakommisjonen «The European Pillar of Social Rights» om borgernes sosiale rettigheter og diverse forslag som skal styrke EUs sosialpolitikk.

Formålet med pakken er å sikre like muligheter for tilgang til arbeidsmarkedet, rettferdige arbeidsforhold og sosial beskyttelse. 297 ord igjen

Aktuelt

Europeisk innovasjonsstudie av Stavanger

I oktober var en gruppe studenter fra prestisjeuniversitetet College of Europe på forskningsopphold i Stavanger. Oppdraget var å kartlegge innovasjonspotensialet i Stavanger kommune.

På bakgrunn av fjorårets søknad om å bli europeisk innovasjonshovedstad, ble Stavanger sammen med Eindhoven og Torino, invitert av Europakommisjonen til å delta i innovasjonsstudie i regi av   91 ord igjen

Aktuelt

Nordic Edge i Brussel for å knytte kontakter

Daglig leder i Nordic Edge, har vært i Brussel for å knytte strategiske kontakter og diskutere neste års Nordic Edge. Stavangerregionens Europakontor hadde laget program og bistod i samtlige møter.  96 ord igjen

Aktuelt

Europakommisjonens prioriteringer for 2018 lansert

24.oktober presenterte Juncker-kommisjonen sitt siste arbeidsprogram. Programmet legger grunnlaget for ny EU lovgivning neste år.

Arbeidsprogrammet består av 26 nye initiativ og følger opp Europakommisjonspresidenten, Jean-Claude Juncker, sin… 78 ord igjen

Aktuelt