Stikkord » Aktuelt » Side 2

Europakommisjonen la frem ny mobilitetspakke

31. mai la Europakommisjonen frem mobilitetspakken «Europe on the Move», med en rekke forslag som skal modernisere Europas transport- og mobilitetssystem. Pakken berører både energi, miljø og sosiale forhold, og skal bidra til vekst og sysselsetting, økt valgfrihet, utslippsreduksjon og bedre sosiale rettigheter. 235 more words

Aktuelt

EØS-midlene - Årsrapporten 2016-17

EØS-midlene har bidratt til at fagetater, bedrifter, forskere, kommuner, regioner og organisasjoner har vært partnere i prosjekter i 16 europeiske land gjennom året som har gått. 66 more words

Aktuelt

Hvordan skal EU møte globaliseringen?

I kjølvannet av Europakommisjonens president Junckers melding om EUs fremtidsscenarier  som ble lagt frem i mars, publiseres såkalte refleksjonsnotat om  veien videre for EUs 27 gjenværende medlemsland. 200 more words

Aktuelt

Norge signerer avtaler om EØS-midlene med Estland og Portugal

I løpet av mai har Norge signert samarbeidsavtaler om EØS-midlene med henholdsvis Estland og Portugal. Avtalene er på omtrent 900 millioner kroner med Portugal og omkring 630 millioner kroner med Estland. 77 more words

Aktuelt

Haugaland VGS første norske leder av et Kreativt Europa-prosjekt

Til sammen 6 norske aktører er med i prosjekter som har fått innvilget støtte gjennom Kreativt Europa, EUs program for kreativ og kulturell sektor. Til sammen 505 søknader var levert da søknadsfristen gikk ut 23. 128 more words

Aktuelt

Årsrapporten 2016

Årsrapporten for Stavangerregionens Europakontor 2016, som er godkjent av styre og generalforsamling, gir en oversikt over kontorets aktiviteter og prioriteringer i 2016, og kan leses her.

Aktuelt

Europakommisjonen forenkler statsstøtteregelverket

17. mai la Europakommisjonen frem et nytt og forenklet regelverk for statsstøtte som omfatter havner og flyplasser, kulturprosjekter og distriktsområder. Det vil nå bli enklere for medlemslandene å innvilge statsstøtte til mindre prosjekter uten å søke forhåndsgodkjennelse fra Brussel. 134 more words

Aktuelt