Emner » Aktuelt » Side 2

Lokal deltakelse på Digital Cities konferanse

Den 5. juni deltok rådmann i Rennesøy kommune, Birger Clementsen, Bjarte Våge, Chef Digital Officer i Sandnes kommune og Inger Bjørkum Leigvold, konstituert digitaliseringssjef i Stavanger kommune på Europakommisjonens seminar om Digital Cities Challenge i Brussel. 144 ord igjen

Aktuelt

Styret i Norwergian Energy Solutions på studiebesøk i Brussel

3. og 4. juni arrangerte Stavangerregionens Europakontor studietur for styret i energiklyngen Norwegian Energy Solutions. Styret fikk en innføring i EUs politiske agenda og lærte om mulighetene for EU-finansiering av prosjekter.  348 ord igjen

Aktuelt

Økt valgdeltakelse og fragmentering i Europarlamentet

Valget til Europarlamentet fra 23. til 26. mai resulterte i økt valgdeltakelse, men også økt fragmentering mellom de forskjellige politiske gruppene. Cirka 50 % av de stemmeberettigede i EUs medlemsland deltok i årets valg, noe som er en økning på åtte prosent siden avstemningen i 2014. 232 ord igjen

Aktuelt

20 millioner i EU-støtte til UiS

Det er gjennom siste utlysning av det prestisjefylte forskningsprogrammet, Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN),  UiS har fått innvilget nesten 20 millioner kroner. ITN er en prosjekttype under Horisont 2020 som tilbyr innovativ og internasjonal doktorgradsutdanning på høyt nivå, med sterk involvering av aktører utenfor akademia. 107 ord igjen

Aktuelt

Lær mer om Det europeiske innovasjonsrådet (EIC)

Den 5. juni arranger EUs Delegasjon til Norge, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet informasjonsseminar om Det europeiske innovasjonsråd (European Innovation Council) i Oslo. 72 ord igjen

Aktuelt

Eigersund får EU-støtte til offentlige Wifi-soner

Kommisjonen publiserte 14. mai resultatene av andre runde i Wif4EU. Totalt mottar 3400 kommuner nå totalt 51 millioner euro fra Kommisjonen. Fra Stavangerregionen nådde Eigersund kommune fram i denne runden og mottar dermed 15.000 euro til etablering av wifi i det offentlige rom. 213 ord igjen

Aktuelt

EU på vei mot en sirkulær økonomi

EU er på god vei mot å implementere en sirkulær økonomi mener Europakommisjonen.  Rapporten som ble levert til Rådet og Europaparlamentet i mars viser at hele fire millioner europeere arbeider i industrier tilknyttet den sirkulære økonomien. 111 ord igjen

Aktuelt