Emner » Aktuelt » Side 2

HVL mottar støtte til forskning på bærekraftig bruk og fjerning av vindturbiner

Høgskulen på Vestlandet er en av partnerne i et prosjekt som skal forske på gjenbruk og eventuell fjerning av havvindturbiner. Det er gjennom Interregs Nordsjøprogram… 216 ord igjen

Aktuelt

30 millioner i EU støtte til Stavanger universitetssjukehus

Gjennom EUs fellesprogram for nevrogenerativ sykdomsforskning (JPND) mottar Stavanger Universtetssjukehus nærmere 30 millioner kroner til å forske på neverodegenerative sykdommer. Dette er for å imøtekomme utfordringene disse sykdommene medfører i en aldrende befolkning. 82 ord igjen

Aktuelt

Romanias formannskap vektlegger samhørighet og felles verdier

1. januar tok Romania over formannskapet i EU. Øverst på agendaen står fellesskap og europeiske verdier.

De foregående formannskapslandene Estland, Bulgaria og Østerrike hadde i deres formannskap fokus på … 253 ord igjen

Aktuelt

Den smarte Stavangerregionen på verdens største smartbyarrangement

Verdens største smartbyarrangement Smart City World Expo gikk av stabelen i Barcelona 13.-15. november. Blant de 20 000 deltakerne, var omkring 80 aktører fra Stavangerregionen, SrE inkludert. 176 ord igjen

Aktuelt

Haugaland Kraft blir medlem i Stavangerregionens Europakontor

5. desember ønsket styret i Stavangerregionens Europakontor (SrE) Haugland Kraft formelt velkommen som ny partner i kontoret. Dette bidrar til å komplettere aktørbildet på Haugalandet og vil blant annet styrke SrEs arbeid med de strategiske hovedsatsningene knyttet til smartby, klima og energi  samt helse. 110 ord igjen

Aktuelt

EUROCITIES' årskonferanse 2018

EUROCITIES’ årskonferanse og -møte gikk av stabelen 28.-30. november i Edinburgh. Tema var innbyggerinvolvering og kultur. Arrangementet hadde over 500 deltakere fra 120 byer, inkludert 60 ungdomsambassadører. 242 ord igjen

Aktuelt

Gjesdal, Rennesøy og Forsand vunnet EU-støtte til offentlige WiFi-soner

Kommisjonen publiserte i dag resultatene av første runde i Wifi4EU-konkurransen. Totalt mottar 2800 kommuner støtte for totalt 42 millioner euro fra Kommisjonen. Fra Stavangerregionen nådde Gjesdal, Rennesøy og Forsand fram i konkurransen og mottar 15.000 euro hver til etablering av offentlige WiFi-soner. 96 ord igjen

Aktuelt