Stikkord » Aktuelt

GDPR og nyhetsbrevet

EUs nye personvernforordning trer i kraft i EU 25. mai 2018 (tidligst i Norge 1. juli) og stiller nye krav til håndtering av personinformasjon. Dette gjelder også for Stavangerregionens Europakontor som lagrer data i forbindelse med nyhetsbrevutsending.  130 ord igjen

Aktuelt

Parlamentarikere i Europaparlamentet på studiebesøk i Stavanger

Europaparlamentets komité for EØS- og EFTA-saker og parlamentarikere fra EØS-landene besøkte Stavanger 7.-8. mai for å møte relevante aktører i Stavangerregionen og diskutere EØS-relevante saker. 138 ord igjen

Aktuelt

UiS får støtte til smartbyprosjekt

Universitetet i Stavanger skal koordinere forskningsprosjektet «Smart Community Neighborhood» som har til hensikt å utvikle og teste nye IKT-løsninger. Ved hjelp av teknologier som blockchain og maskinbasert læring er hensikten er å utvikle løsninger for private hjem og nabolag som kan lage, dele og selge energi til hverandre. 117 ord igjen

Aktuelt

Nordic Edge-sekretariat i Brussel

Stavangerregionens Europakontor har siden oppstarten jobbet tett med Nordic Edge-teamet om programutforming for å sikre en EU-dimensjon i konferansen. Kontoret har derfor fasilitert møter i Brussel med mobilitetsnettverket Polis, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) og European Network of Living Labs (ENoLL) som alle har en rolle på årets Nordic Edge. 56 ord igjen

Aktuelt

Regjeringen ønsker tettere EU-samarbeid

9. mai lansert Regjeringen sin toårige strategi for samarbeidet med EU. Regjeringen vektlegger at et godt samarbeid med europeiske partnere blir viktigere i tiden fremover og man legger derfor opp til tettere samarbeid, med mest mulig gjennomslag for norske interesser. 268 ord igjen

Aktuelt

Stavanger kommune deltar i EUROCITIES kampanjen Cities4Europe

Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, deltok i lanseringen av EUROCITIES-kampanjen Cities4Europe i Brussel 7. mai. Stavanger er blant over 80 europeiske byer som deltar i kampanjen for økt innbyggerinvolvering og demokrati.  182 ord igjen

Aktuelt

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa

Europakommisjonen har lagt frem forslag til nytt forsknings- og innovasjonsprogram etter Horisont 2020. EUs niende rammeprogram Horisont Europa har et foreslått budsjett på 97.9 milliarder euro kommende 7-årsperiode og er verdens største noensinne.  142 ord igjen

Aktuelt