Emner » Aktuelt

Sterk økning av Coronatilfeller i Søndre Nordstrand

I dag meldte Aftenposten at det mye omtalte Coronaviruset sprer seg fra bydel til bydel i Oslo. Bare i Søndre Nordstrand bydel har det vært en økning på 750% påviste tilfeller i løpet av de ti siste dagene. 432 ord igjen

Aktuelt

EUs håndtering av koronakrisen

Den videre spredningen av koronaviruset har ført til et Europa i krise, der Europakommisjonen blir satt på sin så langt største prøve. Det har så langt vist seg vanskelig å koordinere de ulike medlemslandenes tiltak for å opprettholde fri flyt av varer og tjenester i EUs indre marked. 453 ord igjen

Aktuelt

Vi står sammen med helsearbeidere i årets lønnsoppgjør!

Norge har ikke nådd smittetoppen enda, men dag og natt stiller tusenvis av mennesker på jobb, for å holde Norge i gang. Butikkansatte går på jobb, transportarbeidere bidrar til at varer kommer ut til både butikker og hjem. 267 ord igjen

Aktuelt

EU lanserer strategi for små- og mellomstore bedrifter

EUs strategi for små- og mellomstore bedrifter er en integrert del av EUs industristrategi, og skal legge til rette for bedriftenes inngang i EUs indre marked. 259 ord igjen

Aktuelt

Koronaviruset: Selskaper og overnattingsbesøk satt på vent!

Til alle våre nåværende og fremtidige kunder

Vi følger myndighetenes råd og pålegg. Fra og med 12. mars – og inn til videre – er selskaper på gården satt på vent. 301 ord igjen

Aktuelt

Reduce, Reuse, Recycle: Kommisjonen lanserer handlingsplan for sirkulær økonomi

Europakommisjonens nye handlingsplan for sirkulær økonomi skal sikre et grønnere og mer konkurransedyktig Europa. Målet er å halvere kommunalt avfall i EU innen 2030, samt gi europeiske forbrukere en «rett til reparasjon».  367 ord igjen

Aktuelt

Stavanger kommune, UiS, Boost AI og Nordic Edge søker H2020-midler

Stavanger kommune, sammen med Universitetet i Stavanger, Nordic Edge og Boost AI leverte i forrige uke inn en H2020 søknad sammen med partnere fra blant annet Finland, Slovenia og Portugal. 78 ord igjen

Aktuelt