Emner » Aktuelt

17.-18. juni: 37 ºC Health Tech Business Conference i Stavanger

17.-18. juni arranger Norwegian Smart Care Cluster, 37ºC  Health Tech Business Conference i Stavanger Forum. Det er tredje gang konferansen arrangeres.

37ºC  er et internasjonalt møtested for store og små selskaper, helseindustri, startups, entrepenører, næringslivsaktører og politikere innen helseinnovasjon. 50 ord igjen

Aktuelt

UiS studenter på studiebesøk

4. til 5. mars hadde Stavangerregionens Europakontor besøk av 22 statsvitenskapsstudenter fra Universitet i Stavanger. Linjeforeningen for statsvitenskap arrangerer en årlig studietur og i år gikk reisen til Brussel. 80 ord igjen

Aktuelt

Er du vår nye trainee?

Stavangerregionens Europakontor (SrE) søker trainee til kontoret i Brussel fra september 2019 til juni 2020.

SrE har inngått et samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS), og utlysningen retter seg mot nyutdannede kandidater ved universitetet. 390 ord igjen

Aktuelt

Spitzenkandidat: Dette er de foreløpige lederkandidatene

Fram til Lisboatraktaten trådte i kraft i 2009 var det tradisjon at Rådet ble enige om den neste Kommisjonspresidenten. Denne ordningen ble endret med innføringen av artikkel 17(7) i Lisboatraktaten og de politiske grupperingene i Europaparlamentet nominerer nå sine kandidater til Kommisjonspresident. 356 ord igjen

Aktuelt

Italias statsminister upopulær gjest i Europaparlamentets plenarsesjon

Europaparlamentet er inne i sine siste måneder før Europavalget 23.-26. mai. Italias statsminister gjestet den månedlige plenarsesjonen og presenterte sine tanker om EUs fremtid. Debattserien ble satt i gang i kjølvannet av Brexit, og hver og en av EUs 27 statsledere er invitert til å presentere nasjonens tanker om EUs framtid. 210 ord igjen

Aktuelt

Digital Europe programmet: enighet om budsjettet

Europaparlamentet og Rådet har blitt enige om Digital Europe programmet for 2021-2027. Avtalen er en del av forhandlingene til EUs neste budsjettperiode. Programmet er nytt og skal svare på megatrenden digitalisering. 144 ord igjen

Aktuelt

Helsedialogmøte på Haugalandet

Prorerektor ved HVL Liv Reidun Grimstvedt

Sturle Mongstad, Haugaland Vekst

Stavangerregionens Europakontor og Høgskulen på Vestlandet arrangerte 21. februar dialogmøte for innovasjonsøkosystemet på Haugalandet. Møtet var det 6 . 165 ord igjen

Aktuelt