Emner » Aktuelt

Det europeiske råd møtes for å utpeke nye ledere

Den 20. til 21. juni vil Det europeiske råd, forsamlingen av nasjonale stats- eller regjeringssjefer, rådets egen president (Donald Tusk) og Europakommisjonens president (Jean Claude Juncker) møtes for å diskutere den neste institusjonelle syklusen. 155 ord igjen

Aktuelt

Delta i European Week of Regions and Cities 7.-10. oktober

EWRC er en av de største møteplassene for by og regionalpolitikk i EU. Årets utgave er den 17. i rekken og finner sted 7.-10. oktober 2019. 154 ord igjen

Aktuelt

Lanserte smartbyveileder

European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) lanserte nylig en veileder for smarte byer. Målet med veilederen er å hjelpe byer med å utvikle smartbystrategier og skape en felles læringsplattform. 116 ord igjen

Aktuelt

Stavanger kommune omtalt i "På gang i EØS"

KS har gitt ut en ny utgave av magasinet «På gang i EØS». Det årlige heftet har som mål  å synliggjøre saker som diskuteres i EU-institusjonen og innenfor EØS-samarbeidet som har innvirkning på norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper.  100 ord igjen

Aktuelt

Generalforsamling i ERRIN

Den 11. juni deltok Stavangerregionens Europakontor på ERRINs generalforsamling. Kontoret er godt representert i ERRIN, med direktør Heidi Kristina Jakobsen som styremedlem og rådgiver Maja Busch Sevaldsen som er leder av arbeidsgruppen for smartby sammen med representanter fra Eindhoven, Nord-Nederland og Øst og Nord-Finlands europakontorer. 52 ord igjen

Aktuelt

Tolv junioreksperter fra EUs DG energy på studiebesøk i Stavanger

5.-7. juni besøkte tolv junioreksperter fra EU kommisjonens generaldirektorat for energi Stavanger for å lære mer om regionens energiprofil. Sentrale tema for årets besøk inkluderte smartby, vannkraft og teknologioverføring fra olje og gass til fornybar. 332 ord igjen

Aktuelt

Stavanger kommunes ledere på studiebesøk i Brussel

Direktør ved Stavangerregionens Europakontor, Heidi Kristina Jakobsen.

Deltakerne fra venstre: Heidi Kristina Jakobsen SrE, Rådmann Stavanger kommune Per Kristian Vareide, Herbjørn Tjelltveit, Leidulf Skjørestad, Kjersti Lothe Dahl, Gunn Claire Westad, Elin Karin Fosse og Kjartan Møller. 437 ord igjen

Aktuelt