Stikkord » Aktuelt

Norges nye EU- og EØS-minister diskuterer smartby i Stavanger

Den 11. desember besøkte Norges nye EU- og EØS-minister Marit Berger Røsland Stavanger for å få et innblikk i hvordan regionen jobber med smartby.

Christine Sagen Helgø orienterte om  148 ord igjen

Aktuelt

Bulgaria overtar formannskapet i EU

1. januar 2018 tar Bulgaria over formannskapet i EU etter Estland. De neste seks månedene vil landet ha ansvar for å lede møter, holde tett dialog med EU-institusjonene og sette agenda for hva unionen skal jobbe med. 303 ord igjen

Aktuelt

Møte med statssekretær om EUs nye mobilitetspakke

I forbindelse med lanseringen av EUs «Clean Mobility Package» var statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen, i Brussel for å diskutere pakken med norske aktører, inkludert Stavangerregionens Europakontor. 220 ord igjen

Aktuelt

UiS-professor innledet om blockchain i Europaparlamentet

29. november holdt professor Chunming Rong ved UiS, innlegg i et seminar om blockchaining i Europaparlamentet. EU-parlamentariker Henna Virkkunen inviterte til seminaret for å samle innspill før Europaparlamentet skal se nærmere på regelverk for blockchaining. 101 ord igjen

Aktuelt

Smartby-klynge får Arena-status

Smartby-prosjektet Arena Smart City i Stavanger ble 16. oktober tildelt status som Arena-klynge av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Dette gir høyere status og tilskudd på ca. 164 ord igjen

Aktuelt

EU foreslår endring av gassmarkedsdirektivet

I Kommisjonens forslag til endring av gassmarkedsdirektivet (2009/73) tidligere denne måneden utvides direktivet til å omfatte gassrørledninger fra og til tredjeland. Det vil  gjelde både eksisterende og fremtidige rørledninger også fra Norge. 261 ord igjen

Aktuelt

Enighet om reform av klimakvoter

EU institusjonene har blitt enige om reform av EUs kvotesystem. Etter 2020 vil prisen gå opp og overflødige klimakvoter i markedet slettes. Målet er  å bidra til reduksjon i klimagassutslipp i henhold til Paris-avtalen. 115 ord igjen

Aktuelt