Stikkord » Aktuelt

Estland overtar formannskapet i EU

1. juli overtar Estland det halvårige formannskapet i EU fra Malta. Det er første gangen landet innehar EU-formannskapet, og det vil i løpet av de neste seks månedene lede møtet i Det Europeiske Råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. 511 more words

Aktuelt

Bedrifter fra Stavangerregionen utmerker seg i kampen om EU-midler

 Norhard AS og Aquafarm Equipment AS var blant 69 europeiske bedrifter fra 21 land som kom gjennom andre søknadsfase i SMB-instrumentet, som ligger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. 136 more words

Aktuelt

EU fjerner roamingavgifter og lanserer trådløst internett-initiativ

29. mai ble det politisk enighet i EU om utbygging av gratis trådløst internett på offentlige steder, som offentlige bygninger, biblioteker, parker, museer og helseinstitusjoner. Initiativet, som heter WiFi4EU, skal gjelde i hele EU, og ambisjonen er at det skal omfatte minst 6000 byer, tettsteder og lokalsamfunn innen 2020. 94 more words

Aktuelt

Europakommisjonen la frem ny mobilitetspakke

31. mai la Europakommisjonen frem mobilitetspakken «Europe on the Move», med en rekke forslag som skal modernisere Europas transport- og mobilitetssystem. Pakken berører både energi, miljø og sosiale forhold, og skal bidra til vekst og sysselsetting, økt valgfrihet, utslippsreduksjon og bedre sosiale rettigheter. 235 more words

Aktuelt

EØS-midlene - Årsrapporten 2016-17

EØS-midlene har bidratt til at fagetater, bedrifter, forskere, kommuner, regioner og organisasjoner har vært partnere i prosjekter i 16 europeiske land gjennom året som har gått. 66 more words

Aktuelt

Hvordan skal EU møte globaliseringen?

I kjølvannet av Europakommisjonens president Junckers melding om EUs fremtidsscenarier  som ble lagt frem i mars, vil det bli publisert en rekke refleksjonsnotater i løpet av året som skal bidra i debatten om hvor veien går videre for EUs 27 gjenværende medlemsland. 196 more words

Aktuelt

Norge signerer avtaler om EØS-midlene med Estland og Portugal

I løpet av mai har Norge signert samarbeidsavtaler om EØS-midlene med henholdsvis Estland og Portugal. Avtalene er på omtrent 900 millioner kroner med Portugal og omkring 630 millioner kroner med Estland. 77 more words

Aktuelt