Emner » Aktuelt

EUs fornybarhetsuke 17.-21.juni

EUs fornybarhetsuke, også kjent som EU Sustainable Energy Week (EUSEW), vil arrangeres mellom 17.-21. juni 2019. Temaet denne gangen er «Shaping Europe´s Energy Future» og konferansen bygger på EUs… 214 ord igjen

Aktuelt

Barmen & Brekke i utstillinga UNiK

UNiK. Foto Bjørn Johan Stenersen

UNiK. Foto Bjørn Johan Stenersen

UNiK. Galleri Format

Me har gleda over å delta på gruppeutstillinga UNiK på Galleri Format i Oslo 22.november- 22.desember 2018… 133 ord igjen
Aktuelt

Horisont 2020: Suksess for norske bedrifter

En ny rapport fra Forskningsrådet viser at norsk næringsliv er attraktive i EU. Norske bedrifter har nå klart å konkurrere til seg 2,1 milliarder kroner, i den knalltøffe konkurransen i å få støtte fra EU. 95 ord igjen

Aktuelt

Reisebrev fra Wien: Underminering av rettsstaten

I vår hadde jeg fri fra jusstudiene mine for å være studentpraktikant i Wien ved Norges faste delegasjon til OSSE (Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa). 748 ord igjen

Demokrati Og Politikk

Smart spesialisering - fortsatt krav til Europas fylker etter 2021

EU innførte i 2014 et krav om at EUs regioner skal bruke smart spesialisering i fylkesplanleggingen hvis de skal motta midler fra strukturfondene. Fem år etter lanseringen av smart spesialisering, mener Kommisjonen at dette fungerer, og at det vil være et viktig element i EUs regionalpolitikk i framtiden. 298 ord igjen

Aktuelt

To nye klyngetildelinger til regionen

Norwegian Energy Solutions og Norwegian Offshore Wind fra Stavangerregionen går inn som en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Norwegian Energy Solutions

Norwegian Energy Solutions har sitt utspring i oljesektoren. 149 ord igjen

Aktuelt

Norges innspill til Horisont Europa

Kommisjonen la 7. juni 2018 frem sitt forslag til EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Programmet erstatter Horisont 2020 og vil vare fra 2021 til 2027. 89 ord igjen

Aktuelt