Stikkord » Aktuelt

Gjesdal lykkes i H2020-prosjekt om førerløse minibusser

Sammen med 6 europeiske prosjektpartnere har Gjesdal kommune fått tilslag i en Horisont 2020-søknad om offentlige anskaffelser av førerløse minibusser. Prosjektet har fått navnet FABULOS, og gjennom en såkalt… 161 more words

Aktuelt

Europarådgiver søkes

Stavangerregionens Europakontor (SrE) søker Europarådgiver til kontoret i Brussel.

Om Stavangerregionens Europakontor
Kontoret ble etablert i 1993, som det første av nå seks norske regionkontor. SrE representerer interessene til 30 aktører fra offentlig sektor, næringsliv og akademia i Stavangerregionen. 497 more words

Aktuelt

EUs budsjett etter 2020

28. juni la budsjettkommissær Günter Oettinger frem Europakommisjonens såkalte refleksjonsnotat om EUs budsjett og finanser etter 2020. Notatet er en del av den videre diskusjonen om EUs fremtid, med bakgrunn i Europakommisjonspresident Jean-Claude Junckers melding om… 101 more words

Aktuelt

EU oppretter felles forsvarsfond

7. juni lanserte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker opprettelsen av European Defense Fund, EUs felles forsvarsfond. Fondet skal bidra til mer effektiv bruk av forsvarsmidler og unngå unødvendig duplisering av innkjøp, og skal koordinere og supplere nasjonale forsvarsinvesteringer, i tillegg til å komplementere forsvarssamarbeidet i NATO. 177 more words

Aktuelt

Estland overtar formannskapet i EU

1. juli overtar Estland det halvårige formannskapet i EU fra Malta. Det er første gangen landet innehar EU-formannskapet, og det vil i løpet av de neste seks månedene lede møtet i Det Europeiske Råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. 511 more words

Aktuelt

Bedrifter fra Stavangerregionen utmerker seg i kampen om EU-midler

 Norhard AS og Aquafarm Equipment AS var blant 69 europeiske bedrifter fra 21 land som kom gjennom andre søknadsfase i SMB-instrumentet, som ligger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. 136 more words

Aktuelt

EU fjerner roamingavgifter og lanserer trådløst internett-initiativ

29. mai ble det politisk enighet i EU om utbygging av gratis trådløst internett på offentlige steder, som offentlige bygninger, biblioteker, parker, museer og helseinstitusjoner. Initiativet, som heter WiFi4EU, skal gjelde i hele EU, og ambisjonen er at det skal omfatte minst 6000 byer, tettsteder og lokalsamfunn innen 2020. 94 more words

Aktuelt