Emner » Aktuelt

Nordic Edge Expo på besøk i Brussel

Stavangerregionens Europakontor har siden oppstarten av Nordic Edge Expo jobbet tett med Nordic Edge sekretariatet om programutformingen for å sikre en EU-dimensjon i konferansen. Ettersom smartby utvikling innenfor viktige temaer som energi og mobilitet i større grad reguleres av EU, er en dette et viktig bidrag til Nordens største smartby konferanse. 93 ord igjen

Aktuelt

Årskonferanse i Open & Agile Smart Cities

Den 17. januar arrangerte smartbynettverket Open & Agile Smart Cities (OASC) årskonferanse i Brussel. OASC er et internasjonalt smartby nettverk med over 120 medlemmer. Nettverket tar særlig for seg de mer tekniske sidene ved smarte byer. 149 ord igjen

Aktuelt

Risikoer ved en no-deal Brexit?

29. mars vil Storbritannia forlate EU, enten med eller uten en avtale. Det britiske parlamentet har foreløpig ikke godkjent avtalen som EU og den britiske regjeringen har forhandlet frem. 103 ord igjen

Aktuelt

Kommunesektorens internasjonale dag 2019

5. mars inviterer KS til kommunesektorens internasjonale dag i Oslo. Årets konferanse vil sette arbeidet i kommune og fylkeskommune inn i en større sammenheng og målet er å inspirere til å ta i bruk bærekraftmålene og europeisk samarbeidsprogrammer som verktøy for å koble lokal og regional utvikling. 70 ord igjen

Aktuelt

Godt, grønt valgår!

Her får du et ganske enkelt forsett som er lett å holde i årevis.

Omtrent nå har du kanskje blitt overveldet av innholdet fra den siste klimarapporten til FN, daglige oppslag om fjorårets tørketider og flommer, og ukentlige arrangementer om endringene i vær og verden. 983 ord igjen

Siste Nytt

Rolf Einar Fife ny ambassadør til EU

10. januar tiltrådte Rolf Einar Fife som Norges ambassadør til EU. Ambassadør Fife er ekspert i folkerett og har vært i utenrikstjenesten siden 1986. Han kommer fra stillingen som ambassadør til Frankrike. 37 ord igjen

Aktuelt

Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019

Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, det er første gang en norsk by har fått tittelen, som tidligere har gått til både Stockholm (2010) og København (2014). 200 ord igjen

Aktuelt