For ME syke har ordet mobilisere en spesiell betydning. Avhengig av sykdomsgraden kan det bety at de samler alt de har av energi for å klare et bestemt gjøremål. 561 more words