Stikkord » Forskning

Nordisk kost - ikke økologisk - best for miljøet

Dagens matproduksjon og -produksjon er en stor belastning for miljøet, og trolig ikke bærekraftig. Maten vi som forbrukere velger å spise kan ha en viktig betydning for dette. 2 274 more words

Forskning

Nordisk talentkonferanse 2014

I august 2013 kom forskere og pedagoger fra Sverige, Danmark, Finland og Norge sammen for å danne et nettverk som kunne arbeide videre med fagfeltet som omhandler evnerike barn. 576 more words

EvnerikeBarn

This is, like, the best conference ever

Jeg må si meg enig med min amerikanske kollega: Dette er slett ikke verst.

Vi er halvveis gjennom dag to av konferansen, og jeg har allerede… 134 more words

Den valdsame veksten i spelbransjen har tiltrekt seg eit aukande mengd forskarar. Ressursnettverket JoinGame presenterer intervju med dataspillforskarar som har gjeve seg i kast med eit breitt utval spelrelaterte emne – … 58 more words

Aktuelt

Unge spillere og konstruerte kjønnsroller

I sjette del av intervjustafetten med spillforskere har JoinGame tatt en prat med Silje Hommedal som før sommeren leverte sin doktorgradsavhandling. Avhandlingen tar for seg konstruksjoner av kjønnsroller rundt dataspill hos unge kvinner og menn. 558 more words

Intervju

Økologisk er mest best - Nyplukket salat og poppede gresskarkjerner

Det er selvsagt større folkehelsegevinst å hente ved å få folk til å bytte ut pølser med grønnsaker enn å bytte sprøytede grønnsaker med økologiske, likevel velger jeg rene, ubehandlede matvarer når jeg kan. 1 331 more words

Kald Mat

Endometriose

Selv om vi har ME, er det ikke nødvendigvis slik at alle plagene våre skyldes ME. Det kan være grunn til å snakke med legen om f. 865 more words

Forskning