Stikkord » Forskning

Den valdsame veksten i spelbransjen har tiltrekt seg eit aukande mengd forskarar. Ressursnettverket JoinGame presenterer intervju med dataspillforskarar som har gjeve seg i kast med eit breitt utval spelrelaterte emne – … 58 more words

Aktuelt

Unge spillere og konstruerte kjønnsroller

I sjette del av intervjustafetten med spillforskere har JoinGame tatt en prat med Silje Hommedal som før sommeren leverte sin doktorgradsavhandling. Avhandlingen tar for seg konstruksjoner av kjønnsroller rundt dataspill hos unge kvinner og menn. 558 more words

Intervju

Økologisk er mest best - Nyplukket salat og poppede gresskarkjerner

Det er selvsagt større folkehelsegevinst å hente ved å få folk til å bytte ut pølser med grønnsaker enn å bytte sprøytede grønnsaker med økologiske, likevel velger jeg rene, ubehandlede matvarer når jeg kan. 1 331 more words

Kald Mat

Endometriose

Selv om vi har ME, er det ikke nødvendigvis slik at alle plagene våre skyldes ME. Det kan være grunn til å snakke med legen om f. 865 more words

Forskning

Epigenetikk

Epigenetikk  er et vitenskapelig felt som ser på hvordan ytre påvirkninger bestemmer hvordan genene våre fungerer. Denne artikkelen sammenligner genene våre med et manus for et skuespill, og epigentikken som regissøren. 224 more words

Forskning

Triklosan påvirker utviklingen av fosterets hode

I en ny studie med tittelen Prenatal Exposures to Phenols and Growth in Boys har forskerne sett om de kan måle sammenhengen mellom ulike typer phenoler i urinen hos den gravide og utviklingen av fosterets vekt og størrelse. 240 more words

Aktuelt

Gladhistorie om forskning som lever videre

I blant får jeg automatisk genererte eposter fra akademiske forlag om at noen har sitert en av mine publikasjoner. Det er hyggelig av flere grunner: En ting er at antall siteringer er en av de tingene man bruker for å fortelle at man er en god forsker (sånn at man kan få penger til å forske videre). 400 more words