Stikkord » Forskning

BI og UiOs nye Næringslivsforum inviterer til seminar om et innovativt næringsliv

Næringslivsforum er et nytt samarbeid mellom næringslivet, Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo. Forumet står blant annet for faglige arrangementer om fremtidig verdiskapning for et mangfoldig næringsliv. 360 more words

Innovasjonsstudier

Ida Nordahl og Helga Solem skal skrive om hvordan organisasjoner kan lære av feilslåtte prosjekter.

Mitt navn er Ida Nordahl, jeg kommer fra Stamsund i Lofoten og er 23 år. Jeg studerer Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. min hovedprofil er Strategi og internasjonal forretningsutvikling, med teknisk profil innenfor varme- og prosessteknikk. 67 more words

Organisatorisk Læring

Tar du utfordringen, Ole Petter Ottersen?

Hvordan kan det ha seg at vi har forskere som velger ikke å bruke tid på forskningsformidling når (nesten) alle er enige i at det er viktig? 578 more words

Aktuelt

Partnervold - Menn som blir slått av kvinner

Den usynliggjorte volden : om menn som utsettes for partnervold fra kvinner av Tove Ingebjørg Fjell
Akademika, 2013

Det er den gjengse oppfatning at det er kvinner som er utsatt for partnervold, men hva om det er motsatt. 472 more words

Litteratur

Skadde soldater blir ofte feilmedisinert for sin mentale helse

Det er nemlig langt fra sikkert at de er så mentalt syke som psykiateren vil ha det til. Noen ganger er faktisk endokrinologen den beste/eneste hjelpen for den skadde soldatens helse. 2 053 more words

Psykisk Helse

Hvem og hvor mange har egentlig ME?

Det er det ingen som kan svare på helt nøyaktig – men jeg har forsøkt å samle det jeg vet – og ber om unnskyldning om noe skulle være feil. 1 269 more words

Forsøk På Dype Tanker